Startups

Els grups de recerca de la Xarxa ja tenen experiència amb transferència de tecnologia. Consulta les spinoffs.

Startups inteligència artificial a Catalunya

AllRead ajuda a les plataformes intermodals a controlar les entrades i sortides de contenidors per carretera, ferrocarril, o per grues portacontenidors.

CVC – Computer Vision Center

Grup de recerca:
Group on Intelligent Reading Systems

Startups inteligència artificial a Catalunya

Ofereix serveis a empreses per alliberar el potencial d’Edge Computing mitjançant l’orquestració i automatització de MEC

Barcelona SuperComputing Center

Universitat Politècnica de Catalunya

Grup de recerca:
[BSC] Grup CROMAI

Startups inteligència artificial a Catalunya

Solució software que optimitza la eficiència energètica dels centres de dades de les empreses

Barcelona SuperComputing Center

Grup de recerca:
Grup CROMAI

Vaive Logistics

Desenvolupament i comercialització d’un vehicle d’entrega totalment autònom i elèctric per transport d’última milla, anomenat Ona

Institut de Robòtica i Informàtica Industrial

Grup de recerca:
Grup RAIG

Startups inteligència artificial a Catalunya

Spinoff que regenera membranes d’osmosi inversa per permetre’n la reutilització en el mateix procés d’origen o en processos diferents

Universitat de Girona

Grup de recerca:
Grup Lequia

Startups inteligència artificial a Catalunya

MiWEndo automatitza la detecció precoç del càncer colorectal, amb l’objectiu de reduir la seva incidència i mortalitat

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Politècnica de Catalunya

Grup de recerca:
[UPF] Grup BCN MedTech

Startups inteligència artificial a Catalunya

Companyia que brinda serveis de consultoria en IA per a companyies que vulguin implementar la tecnologia en els seus processos

Universitat Rovira i Virgili

Grup de recerca:
Grup Itaka

Startups inteligència artificial a Catalunya

Verbio ofereix solucions per comprendre el llenguatge humà i transformar-lo i oferir la millor experiència al client.

Universitat Politècnica de Catalunya

Grup de recerca:
Grup IDEAI (TALP-VEU)

Startups inteligència artificial a Catalunya

Ofereix solucions de reconeixement facial ràpides, precises i robustes, orientades al client final per a aplicacions de videovigilància, control d’accés i màrqueting

Universitat Politècnica de Catalunya

Grup de recerca:
Grup IDEAI (TALP-VEU)

Startups inteligència artificial a Catalunya

Spinoff que pretén aprofitar totes les dades que genera una planta industrial, per una millor presa de decisions i una disminució de costos

Institut de Robòtica i Informàtica Industrial

Grup de recerca:
Grup RobIRI

Startups inteligència artificial a Catalunya

Aplicació que permet automatitzar els fluxos de treball diari a l’oficina amb un sistema basat en la interacció per llenguatge natural

Universitat Politècnica de Catalunya

Grup de recerca:
Grup IDEAI (GPLN)

Startups inteligència artificial a Catalunya

Spinoff que utilitza solucions de deep learning i computer vision pel reconeixement i monitorització de menjar a través de les seves aplicacions LogMeal API i LogMeal Kiosk

Universitat de Barcelona

Grup de recerca:
Grup Artificial Intelligence and Biomedical Applications (AIBA)