Presentació de cinc grups de recerca de la Xarxa RDI-IA. Foment dels mecanismes de transferència tecnològica

En el marc del DIH4CAT, la Xarxa RDI-IA i el CIDAI han emprès una nova col·laboració per continuar el treball en el foment de la interacció entre la recerca i l’empresa.

La Xarxa RDI-IA neix amb l’objectiu de dotar de mecanismes de transferència tecnològica a tots els grups de recerca catalans intensius en intel·ligència artificial.
Per altra banda, el CIDAI promou la transferència del coneixement i la realització de projectes conjunts entre empreses i l’àmbit de la recerca catalana relacionada amb la IA. Aquesta sinergia es tradueix en un esdeveniment amb l’objectiu de donar visibilitat als grups de recerca de la Xarxa RDI-IA davant d’actors rellevants de l’ecosistema d’innovació català, com petites i mitjanes empreses, start-ups tecnològiques o grans corporacions.

La masterclass va tenir lloc online i es va dur a terme en català i castellà.

AGENDA

16:00h Benvinguda institucional

  • Dimosthenis Karatzas, Associate Director al Computer Vision Center (CVC)
  • Marco Orellana, Manager Oficina Tècnica del CIDAI

16:10h Línies d’actuació del Node IA/CIDAI del DIH4CAT

  • Marco Orellana, Manager Oficina Tècnica del CIDAI

16:15h Mecanismes de transferència tecnològica i de valorització dins de la Xarxa RDI-IA

  • Sergi Besonias, Xarxa RDI-IA Manager al Computer Vision Center (CVC)

16:25h Panel de grups de recerca dins de la Xarxa:

16:25h Universitat de Barcelona – WAI | Maria Salamó: El grup treballa en molts camps d’aplicació per la IA. Però, molta part de la seva innovació és aplicada en sectors més concrets: educació, medicina, interacció social o participació ciutadana.

16:35h Universitat de Lleida – GREIA | Jordi Planes: La línia general de recerca que defineix l’activitat del grup és aportar respostes i solucions relacionades amb els camps de l’enginyeria energètica, el disseny industrial i de la construcció, la sostenibilitat i la intel·ligència artificial.

16:45h Universitat de Girona – LEQUIA | Hèctor Monclús: Dedicat al desenvolupament de solucions eco-innovadores en l’àmbit del medi ambient. Principalment en el sector del tractament d’aigües, però també en el de les energies renovables, el tractament de residus, i la captura i conversió del CO₂ a productes de valor afegit. Branca en IA.

16:55h Eurecat – IA Aplicada | Xavier Domingo: Recerca i desenvolupament de solucions innovadores (algorismes, mètodes, plataformes) basades en la combinació de tecnologies d’IA i gestió del coneixement, especialment orientades al sector industrial, energètic i de la sostenibilitat.

17:05 URV – ITAKA | Domènec Puig : Recerca en tècniques informàtiques d’IA. El grup té àmplia experiència en l’aplicació d’aquestes tècniques sobretot en l’àmbit de la Salut. Les línies principals de treball del grup se centren en tres eixos: (1) l’extracció i anàlisi intel·ligent de dades (usant informació difusa, dades seqüencials i temporals, anàlisi semàntica del coneixement i dades de xarxes socials),(2) sistemes de suport a la presa de decisions (amb personalització, fusió de dades multicriteri, aprenentatge automàtic), i (3) robòtica i visió per computador (anàlisi d’imatges, extracció de característiques, aprenentatge profund).

17:15 Torn de preguntes

17:25h Cloenda

17:30h Fi de l’esdeveniment