Xarxa RDI-IA

S’articula la Xarxa RDI en intel·ligència artificial per a dotar l’ecosistema català d’IA de mecanismes de transferència tecnològica i valorització del coneixement

  • Inicialment, la xarxa està integrada per més de 300 investigadors i investigadores, que formen part de 28 grups de recerca de 16 institucions catalanes en l’àmbit de la IA

  • La Xarxa RDI-IA està coordinada pel Centre de Visió per Computador i finançada pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Els membres de la XARXA RDI-IA han celebrat la sessió de kick-off de la iniciativa, la primera trobada oficial de la xarxa que aglutina 28 grups de recerca de 16 institucions catalanes en l’àmbit de la intel·ligència artificial (IA). La Xarxa RDI-IA té com a missió dotar l’ecosistema català d’intel·ligència artificial amb mecanismes de transferència tecnològica i de valorització del coneixement generat a les universitats, centres de recerca i centres tecnològics, seguint paradigmes d’innovació oberta on participin els diferents agents del sistema i generant dinàmiques de co-innovació amb les empreses.

A través dels mecanismes de la Xarxa RDI-IA es pretén generar un major retorn econòmic i social al teixit industrial català, augmentant el nombre d’empreses de base tecnològica i incrementant la generació de llocs de feina altament qualificats. A més, la Xarxa també pretén consolidar l’ecosistema català d’IA, amb la visió de posicionar-lo com un hub de recerca i innovació al sud d’Europa, articulant la interacció entre els actors científics i teixint llaços amb el sector empresarial, generant impacte socioeconòmic.

La Xarxa RDI-IA té un enfocament internacional, connectant l’ecosistema català d’IA amb les principals estructures que conformen l’actual sistema d’excel·lència en recerca i innovació europeu en el camp de la IA creant, d’aquesta manera, un entorn competitiu d’alt nivell ideal per l’atracció de talent, la ubicació de hubs d’innovació d’empreses tecnològiques i la creació de start-ups.

Aquesta nova xarxa es troba actualment formada per més de 300 investigadors i investigadores de 28 grups de recerca de 16 institucions diferents, que fins ara han col·laborat amb més de 150 empreses, disposen de més de 50 registres de propietat intel·lectual i han creat un total de 24 spin-offs. La Xarxa RDI-IA està coordinada pel Centre de Visió per Computador i finançada pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

 

L’ecosistema català d’Intel·ligència Artificial

Catalunya disposa d’un sistema d’R+D+I sòlid que ha contribuït de manera decisiva a la creació d’un ecosistema de base científica i tecnològica en IA. En els darrers anys, aquest ecosistema català s’ha posicionat com un dels més productius i referents a Europa, tant en generació de coneixement com en impacte econòmic. En aquest sentit, destaca la recerca produïda a l’ecosistema català d’IA, amb més de 34 dels quals estan certificats amb el segell europeu d’excel·lència investigadora ELLIS. A més, l’ecosistema català és la 3a regió europea en el rànquing de participació en projectes d’I+D en IA en el nou marc Horizon Europe.

Pel que fa a l’àmbit empresarial, a Catalunya hi ha més de 180 empreses especialitzades en IA, que facturen al voltant de 1.350 milions d’euros anuals i que ocupen a 8.500 professionals.

El 2019, la Generalitat de Catalunya, amb el compromís de fer més competitiva la regió i convertir aquest creixent ecosistema en un centre de recerca i innovació en IA líder a Europa- va impulsar l’Estratègia Catalana d’Intel·ligència Artificial (Catalonia.ai), en la que algunes de les entitats de la Xarxa RDI-IA van participar en la seva definició. La Xarxa RDI-IA és troba alineada i es complementa amb la resta d’elements que conformen l’ecosistema català d’IA, tant en l’àmbit de recerca, a través de l’estreta col·laboració amb l’Associació Catalana d’IA (ACIA); com amb els principals agents de suport a la digitalització del teixit empresarial català, com el node d’IA del Digital Innovation Hub de Catalunya (DHI4CAT), que té com a objectiu impulsar la transformació tecnològica de la petita i mitjana empresa (amb especial focus en sectors industrials i proveïdors de tecnologia), les start-ups tecnològiques i les entitats públiques.