Coneix el Comitè Tecnològic Assessor de la Xarxa RDI-IA

El Comitè Tecnològic Assessor (CTA) és l’òrgan consultiu que garanteix la idoneïtat de l’estratègia de la Xarxa RDI-IA. El Comitè vetllarà per la qualitat i rellevància de les activitats de valorització i transferència tecnològica de l’entitat. Aquest òrgan no ostentarà, en cap cas, caràcter executiu ni decisor. El CTA serveix d’observatori i fòrum de debat sobre aspectes tecnològics i d’innovació en l’àmbit de la intel·ligència artificial, ajuda a prioritzar les accions de la xarxa, informa sobre l’adequació de programes, recursos i capacitats en relació amb la finalitat de l’entitat, i, en general, aporta el seu suport i experiència per a incrementar l’eficiència i productivitat dels recursos de la Xarxa.

El CTA està format per un total d’onze representants d’entitats empresarials i de recerca en l’àmbit de la intel·ligència artificial. Esdevé així com un aparador representatiu del teixit empresarial de Catalunya per afavorir accions conjuntes entre el món científic acadèmic i el món empresarial.

El Comitè Tecnològic Assessor es va constituir el 26 de juliol de 2023.

Presidenta del Comitè Tecnològic Assessor
Karina Gibert | Directora | IDEAI-UPC

Membres del Comitè Tecnològic Assessor
De esquerra a dreta i de dalt a baix:

Alfons Rubio-Manzanares | President d’honor de Sinergia
Ricard Vallespí | Responsable Digitalització | Cambra de Comerç de Barcelona
Barbara Eisele Gaumard | Manager | Digital Catalonia Alliance (DCA-IA)
Marco Orellana | Manager | Centre of Innovation for Data Tech and AI (CIDAI)
Miquel Martí | CEO | Tech Barcelona
Albert Sabater | Director | Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial (OEIAC)
Luis Miguel Martín | President | Consell de CIOs de Catalunya
Cecilio Angulo | President | Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial (ACIA)
Francesc Vilaubi | President | Associació Catalana d’Empreses de Tecnologia (CATEi)
Manuel Palacín | CEO | Associació TECNIO